Meghívó- Képviselő-testületi ülésre 2017.03.21.

Herend Város Önkormányzat Polgármestere
8440 Herend Kossuth u. 97. 
Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705


Ikt.szám: 31-5/2017

Meghívó

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 21-én (kedden) 14:00-kor ülést tart, megyre tisztelettel meghívom. 

Az ülés helye: Városháza emeleti tanácsterme 


Napirend: 

1. A herendi 372/2 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának rendezése
Előadó: Jánszky Lajos László

2. Javaslat a 2017. évi igazgatási szünet elrendelésére
Előadó: Jánszky Lajos László

3. Tájékoztató a Kultúrális rendezvényekről
Előadó: Jánszky Lajos László

4. A polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

5. Személyi ügyek
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

6. Pályázati kiírás a herendi székhelyű, bejegyzett sport és közművelődési célú egyesületek 2017. évi pénzügyi támogatására
Előadó: Jánszky Lajos László

7. Óvodai és bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározása a 2017/2018. nevelési évre
Előadó: Jánszky Lajos László

8. A polgármester és az önkormányzati bizottságok beszámolója a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott döntéseikről
Előadó: Jánszky Lajos László

9. Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati kiírásra a Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde épület tetőszerkezetének felújítása érdekében
Előadó: Jánszky Lajos László 

10. Támogatási kérelmek
Veszprém Megyei Kutató- Mentő Szolgálat Alapítvány
Országos Mentőszolgálat Alapítvány Veszprémi Mentőállomása
Veszprém a Kereszténységért Alapítvány
Rákóczi Szövetség támogatási kérelme

Előadó: Jánszky Lajos László

Vegyes ügyek

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Herend, 2017. 03. 17.

Tiszteltettel:
Jánszky Lajos László 
polgármester