Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2017.05.23.

Herend Város Önkormányzat Polgármestere
8440 Herend, Kossuth u.97.
Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705
Ikt.sz: 31-8/2017.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. május 23-án (kedden) 14.00-kor ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza emeleti tanácsterme

Napirend:

1. A Veszprémi Rendőrkapitányság beszámolója Herend település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

2. Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

3. Jelentés a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről és a FEUVE rendszer működéséről
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

4. Herend Város Önkormányzata és Intézményei beszerzési szabályzatának módosítása
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

5. Nyári napközis tábor megszervezése
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

6. Herend Város Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési tervének módosítása
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

7. Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

8. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

10. Tájékoztató az óvodai beiratkozásokról
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

11. Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

12. Szociális bérlakás bérleti jogának meghosszabbítása méltányosságból
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

Vegyes ügyek

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Herend, 2017. május 19.

Tisztelettel:
Jánszky Lajos László sk.
polgármester