Meghívó Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság ülésére 2017.07.13.

Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Elnöke
8440 Herend, Kossuth u.97.
Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705
Ikt.sz: 32-9/2017.

Meghívó

Tisztelt Bizottsági tag!
Tisztelt Képviselő!

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
2017. július 13-án, csütörtökön 13.30-kor rendkívüli ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.


Az ülés helye: Városháza emeleti tanácsterme

Napirend:


1. Herend Zöld Várossá fejlesztése” elnevezésű, TOP-2.1.2-15-VE1 azonosítószámú projekt megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

2. Elektromos vezeték vezetési szolgalmi jog alapítására vonatkozó határozat módosítása
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

3. Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

 

Vegyes ügyek


Megjelenésére feltétlenül számítunk!


Herend, 2017. július 12.

Tisztelettel:

Hegyi Gábor sk.
elnök