Álláshirdetés Óvodai dajka határozott időre

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

 

óvodai dajka munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017. szeptember 1 - 2019. augusztus 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8440 Herend, Fasor utca 2/a-4/a.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodapedagógus munkáját segítő alkalmazottként, dajkai feladatok munkaköri leírás szerint.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

 

Pályázati feltételek:

•      8 Általános, óvodai dajka szakképesítés,

•      magyar állampolgárság, cselekvőképesség, bűntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•      Középiskola/gimnázium, óvodai dajka, gyermekfelügyelő, kisgyermek-gondozó,

•      óvodai dajka, vagy hasonló munkörben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•      fényképes önéletrajz, motivációs levél, szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 7.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

•      Postai úton, a pályázatnak a Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (8440 Herend, Fasor utca 2/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7-262/2017. , valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.

•      Személyesen: Weiszné Bod Szilvia intézményvezető-helyettes, Veszprém megye, 8440 Herend, Fasor utca 2/a. .

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálását követően minden pályázó írásbeli értesítést kap.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 12.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.herendovi.hu - 2017. június 20.

•         www.herend.hu - 2017. június 20.

•         az óvoda faliújságján - 2017. június 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.herendovi.hu honlapon szerezhet.