Álláshirdetés Óvodapedagógus határozott időre

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

 

óvodapedagógus munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017. szeptember 1 - 2018. augusztus 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8440 Herend, Fasor utca 2/a-4/a.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok munkaköri leírás szerint.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

•      Főiskola, óvodapedagógus,

•      óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat, gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

•      Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

•      magyar állampolgárság, cselekvőképesség, bűntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•      Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus,

•      Német nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

•      német nemzetiségi óvodában szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•      fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 7.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

•     Postai úton, a pályázatnak a Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (8440 Herend, Fasor utca 2/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7-263/2017. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

•     Személyesen: Weiszné Bod Szilvia intézményvezető-helyettes, Veszprém megye, 8440 Herend, Fasor utca 2/a. .

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálását követően minden pályázó írásos értesítést kap.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 12.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.herendovi.hu - 2017. június 20.

•         www.herend.hu - 2017. június 20.

•         óvoda feliújságján - 2017. június 20.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti jogviszony határozott időre jön létre, és a jogszabályi előírások betartása mellett 4 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.herendovi.hu honlapon szerezhet.