Herendi Porcelán Sportkör Sportfejlesztési Koncepció 2020.

A sportfejlesztési program ide kattintva megtekinthető

Herendi Porcelán SK sportfejlesztési koncepciója 2019.

A Herendi Porcelán SK sportfejlesztési programja, helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének a bemutatása:

 

A Herendi Porcelán SK. 89 éve szolgálja a herendi és a környező települések fiataljainak és idősebb korosztályának sportolási lehetőségeit, az egészséges életmód szemléletét közvetíti.

Jelenleg a futball szakosztály alkotja a sportkört. Közel 90 igazolt játékossal veszünk részt az U7, U9, U11, U13, U16, az ifjúsági és a felnőtt Megyei I. osztályú labdarúgó bajnokságban. A sportkör részt vesz a Bozsik programban az U7, U9 és U11 korosztállyal.

Nagy eredménynek tarjuk, hogy az utánpótlás korú játékosok száma az elmúlt években folyamatosan növekszik. A hozzáállásuk nagyon jó, játékban, technikai képességükben folyamatosan fejlődnek.

A labdarúgó korosztályok felkészülését szakképzett (UEFA C licences) edzők segítik. Az edzők részt vesznek a Magyar Labdarúgó szövetség által tartott képzéseken, továbbképzéseken, hogy még nagyobb szakmai tudással tudják a Herendi labdarúgást segíteni. Fiatal edzőkről van szó, folyamatosan fejlődni szeretnének. A sportkör különböző korosztályai edzéseinek időpontját összehangolva a hét szinte minden napján tartanak edzéseket. Az edzők és a játékosok hozzáállása nagyon jó, a lehetőségekhez mérten a maximumot próbálják kihozni a munkájuk során.

Sajnos hiányos a rendelkezésre álló eszközbázis. Az egyesület labdarúgó szakosztálya a Herendi Porcelán Manufaktúra tulajdonában lévő sportpályán üzemel. A pályát és környékét a felnőtt labdarúgó csapat tagjai és az edzők tartják karban társadalmi munkában. (fűnyírás, pályavonalazás, egyéb karbantartási munkák: fa-, fémfelületek festése, öltöző meszelése). A futballpálya melletti kisméretű sportcsarnok rendelkezésre áll a fedett pályás gyakorlatok elvégzésére.

A sportkör korábbi és jelenlegi eredményei segítették a herendi labdarúgás hagyományainak ápolását és megőrzését. A Herendi Porcelán SK. labdarúgó szakosztálya a Veszprém megyei sportélet meghatározó szereplője.

Sajnos az egyesület rossz anyagi helyzetben van, jelenleg a tagdíjak befizetésből, a Porcelán Manufaktúra TAO támogatásából és a herendi Önkormányzat segítségével tartja fenn magát.

Több helyi civil szervezettel együttműködünk, részt veszünk települési rendezvények, a közösségi életet színesítő programok megszervezésében.

A jelenleg rendelkezésre álló ~200 m2-es öltöző és sportcsarnok rendkívül rossz állapotban van. A statikai elemzések alapján a felújítás megoldható volt. A falak elmozdultak, az épület süllyed, repedések és gombásodás, penészesedés nehezíti a mindennapi tisztán tartást.

A 2017/18-as évadban beadtuk pályázatunkat a meglévő öltöző és sportcsarnok felújítására, azonban a támogatási, beszerzési és kivitelezési eljárások elhúzódása miatt, a sikeres beszerzési pályázat lezárását és a kivitelezővel történő szerződéskötést követően, a munka csak 2019. márciusában tudott elkezdődni. Ennek megfelelően vonatkozó sportfejlesztési programunkat egy évvel meghosszabbítottuk 2018 júliusában és jelen pályázatunkban a megkezdett beruházást szeretnénk folytatni az építkezés II. ütemével. Az épület állagából kifolyólag a rezsi illetve energia költségek nagyon magasak, aminek csökkentése egy új modern épületté történő felújításával megvalósítható lesz. Ugyanez indokolja az öltözőhöz kapcsolódó sportcsarnok felújítását is.

Nagyon sok herendi és környékbeli szülő a jelenlegi körülmények miatt nem hozza sportolni a gyermekét.

A beruházás célja a jelenlegi helyzet megváltoztatása, mivel egy korszerű öltöző biztosításnak további halogatása a sportkör ellehetetlenülését eredményezné az öltöző épület hiánya miatt. Célunk továbbá, hogy megtartsuk a jelenlegi sportolói állományt, illetve, hogy jobb körülmények biztosításával növeljük a taglétszámot. A jelenlegi létesítményben 3 öltöző, 2 vizes blokk, 2 mellékhelyiség, 1 bírói öltöző és 1 iroda található, mely helyiségek minden tekintetben teljesen elhasználódtak.

A projekt megvalósításnak ütemtervét most a felújítás második fázisával folytatnák a jelenlegi támogatási kérelemben foglalt összeggel, mivel az időközben jelentősen megnövekedett építési és kivitelezési költségek miatt, a korábban benyújtott pályázatban foglalt összeg nem fedezi a teljes felújítás költségét.

Terveink szerint a felújítás teljes befejezésének időpontja a 2020. évi elszámolási időszak vége, az első fázist pedig még egyszer szeretnénk meghosszabbítani, hogy a teljes beruházás egyszerre legyen elszámolva és lezárva (természetesen a megkezdett első fázisban elvégzett munkákat elszámolva a 2019 évi elszámolási időszakban), mely az öltöző felújítását foglalja magában, majd folyamatosan haladunk tovább a második fázissal, ami a sportcsarnok felújításához kapcsolódó munkákat tartalmazza.

Sportfejlesztési programunknak megfelelően a támogatást a 2019-20 évben folyamatosan használjuk fel, annak kézhezvételétől számítva az elszámolási időszak végéig.

Az ingatlan beruházási projektet 2020 június végéig szeretnénk befejezni, 2019.03.01. kezdéssel és legkésőbb 2020.06.30.-i használatbavétellel.

A projekt tevékenység ütemterve az alábbi:

I. fázis már folyamatban, befejezés 2019.12.31.

II. fázis folyamatosan az első fázis lezárultát követően, befejezés 2020.06.30.

A Herendi Porcelán SK. jelenlegi sportfejlesztési programja szoros kapcsolatban van az MLSZ stratégiájával az utánpótlás nevelés támogatásának és a megfelelő sportolási körülmények kialakításnak tekintetében. Az utánpótlás nevelés megfelelő bázisának biztosítása, a sport mint mozgás népszerűsítése, és természetesen a lehetséges tehetségek felkutatása egyaránt közös célunk.

Klubunk és az MLSZ legfőbb célja – mely az előző sportfejlesztési programunkban is szerepelt –, a gyerekek nagyobb létszámban történő bevonása a labdarúgásba. A sportegyesület tevékenysége szorosan összekapcsolódik az MLSZ céljaival, hiszen a labdarúgást, mint sportot kívánja elérhető távolságba hozni a helyi és a környező teleülések fiataljai számára. A labdarúgás népszerűsítésének elengedhetetlen feltétele emellett a jó edző, valamint az edzéseken kívüli játéklehetőség, a versengés; erről szintén a sportegyesület gondoskodik.

A korábbi pályázati időszakok bizonyították, hogy a látvány-csapatsport támogatás ezen módja olyan régóta fennálló problémák feloldását segíti, melyekkel a legtöbb utánpótlás egyesület napi szinten már évek óta küzd.

A Herendi Porcelán SK. idei sportfejlesztési programjának célja többek között, hogy azon gyermekek sportolását segítse, akiknek sok esetben csak az anyagi gondok állnak az útjukban, hogy élvezzék a labdarúgás örömeit. A korábbi években beadott pályázatokban már feltüntettük ezen törekvésünket, melyet idén folytatni szeretnénk, a pályázaton elnyert pénzből a szülők és az egyesületi tagok terheiből szeretnénk minél többet átvállalni, hogy valóban öröm legyen a sport.

Sikeres pályázat esetén, a megjelölt tételek megvalósulása a sportkör alapvető céljának eléréséhez és egyben feladatai ellátásához is nagy segítséget nyújtana. Lehetőséget ad egyesületünk tagjainak, a helyi és a környező települések fiataljainak, illetve az idősebb korosztálynak megfelelő sportolási lehetőség, rendszeres testedzés biztosítására, továbbá lehetősége van az egyesületnek, hogy a szakosztályokat megfelelően működtesse, és hogy tagjainak közös érdek képviseletét ellássa, tehetségeket kutasson, helyi sportegészségügyet fejlessze, valamint sportkapcsolatokat létesítsen, és ezeket fejlessze. Az anyagi terhek könnyítésével azon fiatalok sportolását tudjuk elősegíteni, akik ezt jelenleg különböző okok miatt nem tudják megtenni.

Több labdarúgó bevonásával, a futball népszerűsítése a településen és vonzáskörzetében is lehetővé válik.

A pályázat hatására kulturált és egészséges környezetet szeretnénk megteremteni, a sportlétesítményeket innovatívan fejleszteni, aminek számos közvetlen és közvetett hatása van a sportolni vágyókra, a jobb körülmények miatt kedvet kapnak a fiatalok a labdarúgás űzéséhez. A gyermekek jó testi, lelki és szellemi egészségének, fizikai erőnlétének elérése a mindennapos testedzés biztosításával, a testmozgás megszerettetése, az egészséges életmód fontosságának tudatosítása, a diákok tanórán kívüli mozgásának elősegítése is könnyebbé válik. Mozgásra azért van szükségük, hogy megdolgoztassák, megerősítsék izmaikat, keringési rendszerüket. Ez által ellenállóbbá válik a szervezetük. Ezt a szemléletmódot már a gyerekkorban tudatosítani szükséges.

Fontos a heti 3-4-szeri rendszeres sporttevékenység szemléletének kialakítása. A szabadidő sport, a labdarúgás jó teret ad egyrészt a szabadidő hasznos eltöltésére, kikapcsolódásra, másrészt minél több szülő, sportbarát kicsábítására a mérkőzésekre.

A szabadidősport, rekreációs sport terén a környék turisztikai lehetőségeinek kiaknázása és megismertetése is lehetővé válik, az erre irányuló törekvéseket támogatjuk. A közösségünk, településünk összetartó ereje növekszik, a rendszeres programok által növekszik településünk lakosságmegtartó hatása. Különös figyelmet akarunk továbbra is fordítani a tehetséggondozásra, illetve bázisának kiépítésére. Fontos célunk a sportolók számának növelése, főként az ifjabb korosztályból.

 

Herend, 2019.04.30.

A Herendi Sportkör sportfejlesztési koncepció 2019 anyaga az alábbi linken elérhető:

files/sportfejlesztesikoncepcio.pdf

 

 

 

 
 
 
 
 

Herendi Porcelán Sportkör

 

A Herendi Porcelán SK sportfejlesztési 2018/2019 évi programja, helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének a bemutatása:

A Herendi Porcelán SK 87 éve szolgálja a herendi és a környező települések fiataljainak és idősebb korosztályának sportolási lehetőségeit, az egészséges életmód szemléletét közvetíti.

Jelenleg a futball és az asztalitenisz szakosztály alkotja a sportkört. Közel 90 igazolt játékossal veszünk részt az U7, U9, U11, U13, U14, U17, az ifjúsági és a felnőtt Megyei II. osztályú labdarúgó bajnokságban. A sportkör részt vesz a Bozsik programban az U7, U9 és U11 korosztállyal. Nagy eredménynek tarjuk, hogy az utánpótlás korú játékosok száma az elmúlt években folyamatosan növekszik. A hozzáállásuk nagyon jó, játékban, technikai képességükben folyamatosan fejlődnek. A labdarúgó korosztályok felkészülését szakképzett (UEFA C licences) edzők segítik. Az edzők részt vesznek a Magyar Labdarúgó szövetség által tartott képzéseken, továbbképzéseken, hogy még több szakmai tudással tudják a Herendi labdarúgást segíteni.

Herendi Porcelán Sportkör

A Herendi Porcelán SK sportfejlesztési programja, helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének a bemutatása:

 

A Herendi Porcelán SK 87 éve szolgálja a herendi és a környező települések fiataljainak és idősebb korosztályának sportolási lehetőségeit, az egészséges életmód szemléletét közvetíti.

Jelenleg a futball és az asztalitenisz szakosztály alkotja a sportkört. Közel 90 igazolt játékossal veszünk részt az U7, U9, U11, U13, U14, U17, az ifjúsági és a felnőtt Megyei II. osztályú labdarúgó bajnokságban. A sportkör részt vesz a Bozsik programban az U7, U9 és U11 korosztállyal. Nagy eredménynek tarjuk, hogy az utánpótlás korú játékosok száma az elmúlt években folyamatosan növekszik. A hozzáállásuk nagyon jó, játékban, technikai képességükben folyamatosan fejlődnek. A labdarúgó korosztályok felkészülését szakképzett (UEFA C licences) edzők segítik. Az edzők részt vesznek a Magyar Labdarúgó szövetség által tartott képzéseken, továbbképzéseken, hogy még több szakmai tudással tudják a Herendi labdarúgást segíteni.

Futónagykövet Herend

BSI Futónagykövet – Herend
Steszli Balázs
Tel: +36/20-547-4595
Herenden minden héten, kedden 18:00 órakor találkozunk az iskola sportcsarnokánál, ahonnan közös edzésre indulunk. Természetesen mindenkinek az egyéni edzettségéhez igazítjuk a terhelést.

Kratosz Sportkutyaiskola

Kiképző: Schindler László

Telefon: 0620/4995796

A Kratosz Sportkutyaiskola szombatonként délelőtt 10.00 órától elérhető a Herendi Porcelán Manufaktúra parkolója melletti focipályán! Egyéni és csoportos kutyakiképzés, felkészítés vizsgára, versenyre!

Mindenkit szeretettel várunk!

 

Kenguru Torna Klub

Elérhetőségeink: 

Királyné Heni Tel.: +36/20-222-5199 

Király Alexandra Tel.: +36620-918-3414

H-K-Sz-P: 15.30-18.00 óráig (versenyzőknek)

Hétfő: 17.00-18.00 óráig Csütörtök: 16.30-17.30 óráig (hobbi tornászoknak)

Edzéseinket a "Kisiskolában" tartjuk.

 

Modellező Sportegyesület

SE elnök: Kerner Ferenc

Tel.: +36/20-581-5349

Adószám: 19259800-1-19

„Ég és Föld között” 

A Herendi Modellező Sportegyesület 2011-ben ünnepelte megalakulásának 25 éves évfordulóját. Ennek tiszteletére jubileumi kiállítást szerveztünk, melynek ünnepélyes megnyitóján díszvendégként Besenyei Péter műrepülő világbajnok is megtisztelt minket jelenlétével és a modellezés hasznosságát is méltatta!

Taekwon-do sportegyesület

Elérhetőségek:

Pátkai Zoltán  

Tel.: +36/20-240-8749

Edzések időpontja:

hétfőn és csütörtökön, 16:30-18 óráig

Helyszín: a Herendi Általános Iskola tornaterme

Városi Teke Klub

Pályafoglalás:

 

Etlinger Márton: +36/70-384-0816

Gaschler Emil: +36/70-593-9993

Hegyi Dávid: +36/20-406-7484

Kulturális rendezvényterv 2024.

Herend Város 2024. évi kulturális rendezvénytervét IDE kattintva megtekintheti.

A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezményhez hatósági bizonyítvány kiállítása

A Kormány 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelete 1.§ 4/A. A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények 7/A. § (1) alapján a települési önkormányzat jegyzője a kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról. KÉRELEM NYOMTATVÁNY ide kattintva letölthető.A hatósági bizonyítvány kiállítása helyszíni szemléhez kötött, melyhez előzetes telefonos egyeztetés szükséges a 88/513-702 telefonszámon.

Keresés a honlapon