Herend Város Önkormányzata

Cím: 8440 Herend, Kossuth u. 97. 

Ügyfélszolgálat:
Telefon
: 88/ 513-700
Fax: 88/ 513-705
e-mail: info@herend.hu

Herend Város Önkormányzat Alaptevékenysége (szakfeladatrendje)

360000

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

370000

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

382101

Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanítása

421100

Út, autópálya építése

522001

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

562913

Iskolai intézményi étkeztetés

562917

Munkahelyi étkeztetés

562919

Egyéb étkeztetés

581400

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

602000

Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása

680001

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680002

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

750000

Állat-egészségügyi ellátás

813000

Zöldterület – kezelés

821000

Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás (fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás)

841112

Önkormányzati jogalkotás

841114

Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115

Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841116

Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841117

Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek

841118

Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841124

Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

841126

Önkormányzatok társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

841127

Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

841133

Adó, illeték kiszabása, beszedése és adóellenőrzés

841154

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

841169

Máshová nem sorolható szervek egyéb kiegészítő tevékenysége

841191

Nemzeti ünnepek programjai

841192

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

841383

Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok

841402

Közvilágítás

841403

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

841901

Önkormányzatok és társulások elszámolásai

841902

Központi költségvetési befizetések

841906

Finanszírozási műveletek

841907

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

842541

Ár- és belvíz védelemmel összefüggő tevékenységek

854314

Szociális ösztöndíjak

856099

Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

862101

Háziorvosi alapellátás

 

862102

Háziorvosi ügyeleti ellátás

862240

Egyéb máshova nem sorolt járóbeteg-ellátás

862301

Fogorvosi alapellátás

869041

Család – és nővédelmi egészségügyi gondozás

869042

Ifjúság egészségügyi gondozás

882111

Aktív korúak ellátása

882112

Időskorúak járadéka

882113

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882114

Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

882115

Ápolási díj alanyi jogon

882116

Ápolási díj méltányossági jogon

882117

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

882118

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

882119

Óvodáztatási támogatás

882121

Helyi eseti lakásfenntartási támogatás

882122

Átmeneti segély

882123

Temetési segély

882124

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882129

Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátások

882202

Közgyógy ellátás

882203

Köztemetés

889201

Gyermekjóléti szolgáltatás

889921

Szociális étkeztetés

889922

Házi segítségnyújtás

889924

Családsegítés

889967

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

890301

Civil szervezetek működési támogatása

890441

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

890442

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

890443

Egyéb közfoglalkoztatás

931102

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

931903

Máshová nem sorolt egyéb sporttámogatás

960302

Köztemető-fenntartás és működtetés

 

Kulturális rendezvényterv 2024.

Herend Város 2024. évi kulturális rendezvénytervét IDE kattintva megtekintheti.

A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezményhez hatósági bizonyítvány kiállítása

A Kormány 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelete 1.§ 4/A. A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények 7/A. § (1) alapján a települési önkormányzat jegyzője a kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról. KÉRELEM NYOMTATVÁNY ide kattintva letölthető.A hatósági bizonyítvány kiállítása helyszíni szemléhez kötött, melyhez előzetes telefonos egyeztetés szükséges a 88/513-702 telefonszámon.

Keresés a honlapon