Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény intézményvezető álláshirdetés

Herend Város Önkormányzat a"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2019. január 1 - 2023. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:Veszprém megye, 8440 Herend, Kültelek 11.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása az intézmény közalkalmazottjai és a közfoglalkoztatottak tekintetében. Az intézmény alapító okiratában meghatározott kormányfunkciókkal jelölt alaptevékenységekkel kapcsolatos feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

·         Egyetem, építészmérnök, vagy építőmérnök, vagy főiskolai szintű településmérnöki, gépészmérnöki, kertészmérnöki szakképzettség,

·         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

·         B kategóriás jogosítvány,

·         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

·         magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·         Német nyelvből alapfokú A típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

·         hasonló munkakörben szereztt - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

·         környezetvédelem iránti elhivatottság

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·         fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi biz., hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez, nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, az intézményvezetői feladatokra vonatkozó elképzelések, vezetői program

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:A beosztás legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:2018. október 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jánszky Lajos László polgármester nyújt, a 06/88/513-701 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

·         Postai úton, a pályázatnak a Herend Város Önkormányzat címére történő megküldésével (8440 Herend, Kossuth utca 97). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/7-257/2018, valamint a beosztás megnevezését: városüzemeltetési ügyintéző.

vagy

·         Elektronikus úton Jánszky Lajos László polgármester részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

vagy

·         Személyesen: Jánszky Lajos László polgármesterhez, Veszprém megye, 8440 Herend, Kossuth utca 97.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 21/A. § (2) bekezdése alapján 4 hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályázatok elbírálója, Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete legkésőbb 2018. november 30. napjáig dönt a közalkalmazotti kinevezésről vagy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. A döntésről minden pályázó értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 fenntartó honlapján - 2018. június 4..

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.herend.hu honlapon szerezhet.