Meghívó Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság ülésre 2018.08.23.

Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Elnöke
8440 Herend, Kossuth u.97.
Tel: (88) 513-701   Fax: (88) 513-705
Ikt.sz: 65-15/2018.
 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelt Bizottsági tag!
Tisztelt Képviselő!
 
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2018. augusztus 23-án (csütörtökön) 9.30-kor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
 
Az ülés helye: Városháza emeleti tanácsterme
Napirend:
 
1. Óvodai gyermekétkeztetés térítési díjak
Előadó: dr. Jáger György jegyző
 
2. Tájékoztató Herend Város Önkormányzat gazdálkodásának I. féléves helyzetéről
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester
 
3. Herend Város Önkormányzat költségvetésének III. módosítása
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester
 
4. Herend 079/36 hrsz-ú ingatlan telekmegosztásának ingatlan-nyilvántartási bejegyzése
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester
 
5. „Az avar és kerti hulladékok nyílttéri kezeléséről” szóló 11/2005. (V.25.) számú rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester
 
Vegyes ügyek
Megjelenésére feltétlenül számítunk!
 
 
Herend, 2018. augusztus 14.
Tisztelettel:                                   
 
Hegyi Gábor sk. 
elnök