Tájékoztató!

Tisztelt Herendi Lakosok!

A Képviselő-testület 15/2018. (VIII.23.) önkormányzati rendeletével hatályon kívül helyezte „az avar és kerti hulladékok nyílttéri kezeléséről” szóló 11/2005. (V.25.) önkormányzati rendeletét. 

Az avar- és kerti hulladékok égetése rendkívül nagy légszennyezettséggel jár, mely egészségkárosodást okozhat, és nagyszámú megbetegedést válthat ki, ezért a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata elnevezésű civil szervezet javasolta az önkormányzatoknak a hatályos rendeletek felülvizsgálatát és a környezet védelme érdekében az égetés teljes tiltását.
A Képviselő-testület Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága figyelemmel a növényi eredetű hulladékok égetésével kapcsolatos gyakori lakossági bejelentésekre kezdeményezte a belterületi égetés teljes tilalmát. A bizottság kezdeményezését többek között azzal is indokolta, hogy a zöld hulladék elszállítása a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.-n keresztül megoldott, ezért a Képviselő-testület a rendeletet hatályon kívül helyezte.

A rendelet 2018. szeptember 1-én lép hatályba, e naptól az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése Herend Város belterületén TILOS!

Külterületen a tűzvédelmi hatóság engedélyével irányított égetés végezhető.

A Zöldhulladékot a Veszprémi Közüzemi Zrt. szállítja el a településről minden hónap harmadik hétfőjén 7.00 és 14.00 óra között.

Gyűjtőpont: A Városgondnokság telephelye: Petőfi utca, a vasúti átjáró után

Az utóbbi időkben elharapódzott az illegális hulladék elhelyezése a külterületen. Sajnos a tapasztalatok azt mutatták, hogy szükség van a kamerás megfigyelésre, hogy ne az illegális szemétkupacok határolják településünket és a szemetelőket eltántorítsuk a további jogsértésektől. A zöldhulladék is hulladék! A kamerák helyzetét folyamatosan változtatjuk.
Felhívjuk a figyelmet, hogy közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki az ingatlana megjelölésére házszámtábla beszerzéséről, házszám felfestéséről, közterületről jól látható módon történő elhelyezéséről, szükség esetén cseréjéről és pótlásáról nem gondoskodik.

Kérjük, hogy rendezett településképünk megőrzése érdekében a zöldhulladék gyűjtésében szíveskedjenek együttműködni!

 

                                                                          Tisztelettel:

                                                                                                                     Herend Város Önkormányzata