Meghívó a Humán Ügyek Bizottságának ülésére 2018.11.05.

Herend Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága Elnökétől
8440 Herend, Kossuth L. u. 97.      
Ikt.sz.: H/121-8/2018.
 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelt Bizottsági Tagok!
 
Herend Város Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága 2018. november 5-én (hétfőn) 16.00 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
 
Az ülés helye: Városháza hivatali helyisége
 
Napirend:
 
1. A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
2. Szociális bérlakás bérbeadására beérkezett pályázatok elbírálása
3. Humán Ügyek Bizottsága hatáskörébe tartozó döntések (zárt ülés)
 
 
Megjelenésére feltétlenül számítunk!
 
 
Herend, 2018. október 29.
 
Tisztelettel:
 
 
Dr. Csetényi Tünde sk.
bizottsági elnök