Herendi Porcelán Sportkör

 

A Herendi Porcelán SK sportfejlesztési 2018/2019 évi programja, helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének a bemutatása:

A Herendi Porcelán SK 87 éve szolgálja a herendi és a környező települések fiataljainak és idősebb korosztályának sportolási lehetőségeit, az egészséges életmód szemléletét közvetíti.

Jelenleg a futball és az asztalitenisz szakosztály alkotja a sportkört. Közel 90 igazolt játékossal veszünk részt az U7, U9, U11, U13, U14, U17, az ifjúsági és a felnőtt Megyei II. osztályú labdarúgó bajnokságban. A sportkör részt vesz a Bozsik programban az U7, U9 és U11 korosztállyal. Nagy eredménynek tarjuk, hogy az utánpótlás korú játékosok száma az elmúlt években folyamatosan növekszik. A hozzáállásuk nagyon jó, játékban, technikai képességükben folyamatosan fejlődnek. A labdarúgó korosztályok felkészülését szakképzett (UEFA C licences) edzők segítik. Az edzők részt vesznek a Magyar Labdarúgó szövetség által tartott képzéseken, továbbképzéseken, hogy még több szakmai tudással tudják a Herendi labdarúgást segíteni.

Fiataledzőkről van szó, folyamatosan fejlődni szeretnének. A sportkör különböző korosztályai edzéseinek időpontját összehangolva a hét szinte minden napján tartanak edzéseket. Az edzők és a játékosok hozzáállása nagyon jó, a lehetőségekhez mérten a maximumot próbálják kihozni a munkájuk során. Sajnos hiányos a rendelkezésre álló eszközbázis. Az egyesület labdarúgó szakosztálya a Herendi Porcelán Manufaktúra tulajdonában lévő sportpályán üzemel. A pályát és környékét a felnőtt labdarúgó csapat tagjai és az edzők tartják karban társadalmi munkában. (fűnyírás, pályavonalazás, egyéb karbantartási munkák: fa-, fémfelületek festése, öltöző meszelése) Az asztalitenisz szakosztály 5 fővel működik, az NB III-as bajnokságban. Az edzések az iskolai sportcsarnokban vannak. A mérkőzésekre történő utazásokat és az egyéb költségeiket saját forrásból fedezik. A futballpálya melletti kisméretű sportcsarnok rendelkezésre áll a fedett pályás gyakorlatok elvégzésére. A sportkör korábbi és jelenlegi eredményei segítették a herendi labdarúgás és asztalitenisz hagyományainak ápolását és megőrzését. A Herendi Porcelán SK. labdarúgó és asztalitenisz szakosztálya a Veszprém megyei sportélet meghatározó szereplője. Sajnos az egyesület rossz anyagi helyzetben van, jelenleg a tagdíjak befizetésből, a Porcelán Manufaktúra TAO juttatásából és a herendi Önkormányzat segítségével tartja fenn magát. Több helyi civil szervezettel együttműködünk, részt veszünk települési rendezvények, a közösségi életet színesítő programok megszervezésében. A jelenleg rendelkezésre álló ~200 m2-es öltöző rendkívül rossz állapotban van. A statikai elemzések alapján a felújítás megoldható. A falak elmozdultak, az épület süllyed, repedések és gombásodás, penészesedés nehezíti a mindennapi tisztán tartást. Az épület állagából kifolyólag a rezsi illetve energia költségek nagyon magasak, aminek csökkentése egy új modern épület felépítésével megvalósítható lenne. Ugyanez indokolja az öltözőhöz kapcsolódó sportcsarnok felújítást is. Nagyon sok herendi és környékbeli szülő a jelenlegi körülmények miatt nem hozza sportolni a gyermekét. A beruházás célja a jelenlegi helyzet megváltoztatása, mivel egy korszerű öltöző biztosításnak további halogatása a sportkör ellehetetlenülését eredményezné, az öltöző épület hiánya miatt. Célunk továbbá, hogy megtartsuk a jelenlegi sportolói állományt, illetve, hogy jobb körülmények biztosításával növeljük a taglétszámot. A jelenlegi létesítményben 3 öltöző, 2 vizes blokk, 2 mellékhelyiség, 1 bírói öltöző és 1 iroda található, mely helyiségek minden tekintetben teljesen elhasználódtak. A projekt  megvalósításnak ütemterve terveink szerint 6 hónap, melyet a támogatások folyósítása után 2017-18 évben szeretnénk elvégezni. Sportfejlesztési programunknak megfelelően a támogatást a 2017-18 évben folyamatosan használjuk fel, annak kézhezvételétől számítva az elszámolási időszak végéig. Az ingatlan beruházási projektet 2017-18 év folyamán szeretnénk megvalósítani, 2017.08.01. kezdéssel és 2018.03.01.-i használatbavétellel. A projekt tevékenység ütemterve az alábbi: 0-30 nap szükséges kivitelezési tervek elkészítése, ajánlatok bekérése 30-150 nap kivitelezési munkák 150-180 nap használatbavételi engedélyek beszerzése. A Herendi Porcelán SK. jelenlegi sportfejlesztési programja szoros kapcsolatban van az MLSZ stratégiájával az utánpótlás nevelés támogatásának és a megfelelő sportolási körülmények kialakításnak tekintetében. Az utánpótlás nevelés megfelelő bázisának biztosítása, a sport, mint mozgás népszerűsítése, és természetesen a lehetséges tehetségek felkutatása egyaránt közös célunk. Klubunk és az MLSZ legfőbb célja – mely az előző sportfejlesztési programunkban is szerepelt –, a gyerekek nagyobb létszámban történő bevonása a labdarúgásba. A sportegyesület

tevékenysége szorosan összekapcsolódik az MLSZ céljaival, hiszen a labdarúgást, mint sportot kívánja elérhető távolságba hozni a helyi és a környező teleülések fiataljai számára. A labdarúgás népszerűsítésének elengedhetetlen feltétele emellett a jó edző, valamint az edzéseken kívüli játéklehetőség, a versengés; erről szintén a sportegyesület gondoskodik. A tavaly és tavalyelőtti pályázati időszakok bizonyították, hogy a látvány-csapatsport támogatás ezen módja olyan régóta fennálló problémák feloldását segíti, melyekkel a legtöbb utánpótlás egyesület napi szinten már évek óta küzd. A Herendi Porcelán SK. idei sportfejlesztési programjának célja többek között, hogy azon gyermekek sportolását segítse, akiknek sok esetben csak az anyagi gondok állnak az útjukban, hogy élvezzék a labdarúgás örömeit. A korábbi években beadott pályázatokban már feltüntettük ezen törekvésünket, melyet idén folytatni szeretnénk, a pályázaton

elnyert pénzből a szülők és az egyesületi tagok terheiből szeretnénk minél többet átvállalni, hogy valóban öröm legyen a sport. Sikeres pályázat esetén, a megjelölt tételek megvalósulása a sportkör alapvető céljának eléréséhez és egyben feladatai ellátásához is nagy segítséget nyújtana. Lehetőséget ad egyesületünk tagjainak, a helyi és a környező települések fiataljainak, illetve az idősebb korosztálynak megfelelő sportolási lehetőség, rendszeres testedzés biztosítására, továbbá, lehetősége van az egyesületnek, hogy a szakosztályokat megfelelően működtesse, és hogy tagjainak közös érdekképviseletét ellássa, tehetségeket kutasson, helyi sportegészségügyet fejlessze, valamint sportkapcsolatokat létesítsen, és ezeket fejlessze. Az anyagi terhek könnyítésével azon fiatalok sportolását tudjuk elősegíteni, akik ezt jelenleg különböző okok miatt nem tudják megtenni. Több labdarúgó bevonásával, a futball népszerűsítése a településen és vonzáskörzetében is lehetővé válik. A pályázat hatására kulturált és egészséges környezetet szeretnénk megteremteni, a sportlétesítményeket innovatívan fejleszteni, aminek számos közvetlen és közvetett hatása van a sportolni vágyókra, a jobb körülmények miatt kedvet kapnak a fiatalok a labdarúgás űzéséhez. A gyermekek jó testi, lelki és szellemi egészségének, fizikai erőnlétének elérése a mindennapos testedzés biztosításával, a testmozgás megszerettetése, az egészséges életmód fontosságának tudatosítása, a diákok tanórán kívüli mozgásának elősegítése is könnyebbé válik. Mozgásra azért van szükségük, hogy megdolgoztassák, megerősítsék izmaikat, keringési rendszerüket. Ez által ellenállóbbá válik a szervezetük. Ezt a  szemléletmódot már a gyerekkorban tudatosítani szükséges. Fontos a heti 3-4-szeri rendszeres sporttevékenység szemléletének kialakítása. A szabadidő sport, a labdarúgás jó teret ad egyrészt a szabadidő hasznos eltöltésére, kikapcsolódásra, másrészt minél több szülő, sportbarát kicsábítására a mérkőzésekre. A szabadidősport, rekreációs sport terén a környék turisztikai lehetőségeinek kiaknázása és megismertetése is lehetővé válik, az erre irányuló törekvéseket támogatjuk. A közösségünk, településünk összetartó ereje növekszik, a rendszeres programok által növekszik településünk lakosságmegtartó hatása. Különös figyelmet akarunk továbbra is fordítani a tehetséggondozásra, illetve bázisának kiépítésére. Fontos célunk a sportolók számának növelése, főként az ifjabb korosztályból. Fontosnak tartjuk egyesületünk taglétszámának növelését, mert így a pálya körüli munkákat is hatékonyabban tudjuk elvégezni.

Herendi Porcelán SK. Sportfejlesztési Programja letölthető itt.

Herendi Porcelán Sportkör Sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása letölthető itt.