KÖZÉRDEKŰ ADATOK

(1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA alapján)

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

 • Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat
 • Arany János Ösztöndíj Pályázat
 • A bölcsőde, mint napközbeni ellátási forma megszervezése tízezernél több állandó lakosú település esetén kötelező
 • Rendezvények, közösségi programok szervezése
 • Közművelődési, kulturális programok támogatása
 • Szilárd hulladék szelektív gyűjtésének szervezése
 • A német nemzetiségi kultúra ápolásának elősegítése (Herendi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület működésének támogatása)
 • A lakosság önszerveződő közösségei, nonprofit szervezetek (társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések, ifjúsági szervezetek) tevékenységének segítése, támogatása, az együttműködés biztosítása)
 • Időszaki önkormányzati lapkiadás (az önkormányzat által fenntartott Művelődési Ház és Könyvtár útján)
 • Kitüntetések adományozása
 • Közszolgálati műsor (videofelvétel) készítés vállalkozóval kötött szerződés útján
 • A települési közélet eseményeinek megörökítése (a helyi rendezvények videón történő rögzítéséről vállalkozási szerződés útján)
 • Testvér települési kapcsolatok ápolása
 • Helytörténeti emlékek gyűjtése, /gondoskodik Herend Krónikájának folyamatos vezetéséről megbízási szerződés útján;
 • Ipari eredetű állati eredetű melléktermék elszállítása, ártalmatlanná tétele
 • Megbízás könyvvizsgálói feladatok folyamatos ellátására

Keresés a honlapon