Herend Város Önkormányzata

Cím: 8440 Herend, Kossuth u. 97. 

Ügyfélszolgálat:
Telefon
: 88/ 513-700
Fax: 88/ 513-705
e-mail: info@herend.hu

Hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok / Ügyleírások / kérelmek / nyomtatványok

A) Önkormányzati-, és Lakosságszolgálati Iroda feladatkörébe tartozó hatósági ügyek

Általános igazgatási ügyek

4.1. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

4.2. Hagyatéki eljárás

4.3. Birtokvédelmi eljárás

4.4. Termőföld hirdetmények

4.5. Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés

A polgárok személyi adatainak, lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos ügyek

4.6. Kérelem lakcímrendezés (fiktíválás) iránt

Anyakönyvi igazgatási ügyek

4.7. Anyakönyvi kivonat kérelem (születési/házassági/halotti)

4.8. Haláleset anyakönyvezése

4.10. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

4.11. Házassági névmódosítás

4.12. Születési családi és/vagy utónév megváltoztatása

4.13. Házasságkötés (bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének) bejelentése

4.14. Külföldön történt születés/haláleset/házasságkötés hazai anyakönyvezése

Szociális igazgatási ügyek

4.16. Lakásfenntartási támogatás

4.17. Rendkívüli települési támogatás

4.18. Gyógyszertámogatás

4.19. Temetési támogatás

4.20. Köztemetés

Kérelmek és kérvények letölthetőek itt.

 

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási ügyek

4.21. Gyermekétkeztetés kedvezmény

4.22. Beiskolázási támogatás

4.23. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

4.24. Halmozottan hátrányos helyezet igazolása

Kérelmek és kérvények letölthetőek itt.

 

Zaj-és rezgésvédelmi ügyek

4.25. Üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása

Természetvédelem

4.26. Helyileg védett területek gondozása

Telepengedélyezés

4.27. Telepek nyilvántartásba vétele

Kereskedelmi engedélyezési eljárás

4.28. Kereskedelmi egységek nyilvántartása

Vízügyi engedélyezés

4.29. Kút létesítés

4.30. Közműves ivóvíz és szennyvíz szolgáltatással kapcsolatos jogok kötelezettségek

4.31. Vízelvezetési panasz

Útügyi igazgatási ügyek

4.32. Behajtási engedélyek

4.33. Utat érintő telekmegosztás

4.34. Útkezelő hozzájárulás közút árkába, csatornába közút területén kívülről érkező csapadékvíz bekötéséhez

4.35. Útkezelő hozzájárulás közút felbontásához, annak területén, alatt, vagy felett építmény elhelyezéséhez, egyéb, nem közlekedési célú igénybevételéhez

4.36. Útkezelő hozzájárulás meghatározott járművek közlekedéséhez

4.37. Útkezelő hozzájárulás útcsatlakozás létesítéséhez

Közterületen lévő fás szárú növények kivágása és pótlása

4.38. Fakivágási és pótlási engedély

4.39. Városi zöldterületek, parkok használata és védelme

4.40. Zöldterület rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezése

B) Pénzügyi, és Humánpolitikai Iroda feladatkörébe tartozó hatósági ügyek (adóigazgatási feladatok)