„STINGL VINCE” Kulturális és szociális közalapítvány

Herend Város Önkormányzatának Képviselőtestülete (8440 Herend, Kossuth L. u. 97.) és a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. (8440 Herend, Kossuth L. u. 140.; Cg.19-10-500050 – Veszprém Megyei Bíróság, mint Cégbíróság), mint Alapítók,

a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 74/G. § (3) bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján, közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából jogi személyként működő közalapítványt hoztak létre.

A Közalapítvány neve: „Stingl Vince” Kulturális és Szociális Közalapítvány
A Közalapítvány székhelye: 8440 Herend, Kossuth L. u. 97.
A Közalapítvány adószáma: 18937239-1-19
 
A Közalapítvány célja:
Az Alapítvány célja Herend Város Önkormányzatának helyi közszolgáltatások tekintetében jelentkező kulturális, közművelődési, szociális, nevelési, oktatási feladatai ellátásának folyamatos biztosítása végett kulturális, közművelődési, szociális, nevelési, oktatási intézmények létrehozása, fenntartása, támogatása, továbbá Herend Város kulturális, közművelődési, szociális, nevelési, oktatási feladatai ellátásáról való gondoskodás.
 
A Közalapítvány céljait különösen az alábbi intézmények működtetésével, fenntartásával valósítja meg:
-     óvoda,
-     bölcsöde,
-     művelődési ház,
-     egyéb kulturális, közművelődési, szociális, nevelési, oktatási intézmények.
 
Az Alapítvány a fentiek szerinti közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot is ellát, amelyről a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ rendelkezései szerint a települési önkormányzatnak kell gondoskodnia, illetőleg a települési önkormányzat feladata.
A Közalapítvány besorolási kategóriája: kiemelkedően közhasznú szervezet.
A Közalapítvány kezelő szerve: a Kuratórium, melynek létszáma 5 (öt) fő.
A Kuratórium tagjai megbízatásukat társadalmi munkában látják el.
A Közalapítvány Kuratóriumának tagjai:
1. Rybár Judit a Kuratórium elnöke
2. Jánszky Lajos László a Kuratórium tagja
3. dr. Serhal Toufic Hassan a Kuratórium tagja
4. Bácskai Zsuzsanna a Kuratórium tagja
5. Czanikné Józan Mária a Kuratórium tagja
 
 
A Közalapítvány, mint közhasznú szervezet működését és gazdálkodását ellenőrző felügyelő szerve: a Felügyelő Bizottság, amely 3 (három) főből áll.
Felügyelő Bizottság tagjai:
1. Dr. Csetényi Tünde a Felügyelő Bizottság elnöke
2. Henger Zsuzsanna a Felügyelő Bizottság tagja
3. Papné Kolonics Krisztina a Felügyelő Bizottság tagja
A Közalapítvány a célja megvalósításához gyűjti az adók 1%-át.

Kulturális rendezvényterv 2024.

Herend Város 2024. évi kulturális rendezvénytervét IDE kattintva megtekintheti.

A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezményhez hatósági bizonyítvány kiállítása

A Kormány 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelete 1.§ 4/A. A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények 7/A. § (1) alapján a települési önkormányzat jegyzője a kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról. KÉRELEM NYOMTATVÁNY ide kattintva letölthető.A hatósági bizonyítvány kiállítása helyszíni szemléhez kötött, melyhez előzetes telefonos egyeztetés szükséges a 88/513-702 telefonszámon.

Keresés a honlapon