Pénzügyi- és Humánpolitikai Csoport

  Csoportvezető: Henger Zsuzsanna

  telefon: 88/513-715                             

  e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

   

  1.    Feladata a Képviselő-testület, a nemzetiségi önkormányzat, a család és gyermekjóléti szolgálatot fenntartó társulás, az önkormányzat tisztségviselői (polgármester, alpolgármester, jegyző) munkájához kapcsolódó gazdálkodási és pénzügyi feladatkörben a döntés-előkészítés és a végrehajtás szervezése.

  2.    A Képviselő-testület kijelölése alapján a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi-, és Humánpolitikai Csoport ellátja az önállóan működő,  gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek pénzügyi,- gazdasági-, és munkaügyi feladatait.

  3.    Az iroda ellátja az önkormányzat (és intézményei) költségvetésének tervezésével, végrehajtásával, annak számviteli, pénzellátási, beszámolási és pénzügyi információval kapcsolatos feladatokat.

  4.    Elkészíti a költségvetési rendelet-tervezetet, valamint a költségvetési rendelet módosítását – legalább negyedévenként.

  5.    Koordinálja az önkormányzati intézmények gazdálkodását, és biztosítja a kincstári jellegű intézmény-finanszírozást.

  6.    Ellenőrzi, nyilvántartja a nettó finanszírozással kapcsolatos Magyar Államkincstári elszámolásokat.

  7.    Elkészíti az intézmények elemi költségvetését és beszámolóit, költségvetési jelentéseket, mérlegjelentéseket, pénzmaradvány elszámolásokat.

  8.    Felméri a központi támogatást megalapozó mutatószámokat és annak valóságtartalmát ellenőrzi. Gondoskodik a normatívák (állami támogatások) leigényléséről, évközi változásjelentéséről és év végén azok elszámolásáról.

  9.    Közreműködik egyéb működési és felhalmozási tárgyú központi támogatások pályázati anyagának előkészítésében, megvalósítás során a támogatás lehívásában, befejezését követően pedig az elszámolásokban.

  10.Részt vesz az Európai Uniós pályázatok előkészítésében és a pályázatok lebonyolításában.

  11.ÁFA elszámolást és bevallást készít, ehhez megfelelő nyilvántartást vezet. Cégautó adó bevallásáról gondoskodik. Kapcsolatot tart a NAV Veszprém Megyei Igazgatóságával.

  12.Gondoskodik a nem rendszeres kifizetések számfejtésről – KIRA program szerint. A hivatalban kifizetett jövedelmekről igazolást ad ki.

  13.Kezeli az önkormányzat (nemzetiségi önkormányzat), önkormányzati költségvetési szervek fizetési számláit, és alszámláit. Ellátja az utalással kapcsolatos feladatokat, kapcsolatot tart a számlavezető pénzintézettel. Házipénztárt kezel.

  14.Bevételek előírása, könyvelése. Megelőlegezett gyermektartásdíjak behajtására konkrét intézkedések megtétele. Adószámlák kontírozása, főkönyvi könyvelése. Negyedéves analitikus feladások elkészítése.

  15.Nyilvántartja az önkormányzat vagyonát – vezeti a vagyonkatasztert.

  16.Közreműködik az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétben történő elhelyezéséről.

  17.Elkészíti és folyamatosan felülvizsgálja a pénzügyi, számviteli tárgyú szabályzatokat, gondoskodik azok érvényesüléséről.

  18.Ellátja a megosztott adókkal és a helyi adókkal kapcsolatos adóigazgatási feladatokat.

  19.Előkészíti a helyi adókkal kapcsolatos önkormányzati rendelet-tervezeteket, majd gondoskodik a rendeletek végrehajtásáról. Előzetes és utólagos hatásvizsgálatot készít.

  20.Folyamatosan vizsgálja az önkormányzat adóerőképességét.

  21.Az adókötelezettség teljesítését ellenőrzi, együttműködik az NAV Veszprém Megyei Igazgatóságával. Az adótartozások és adó jellegű tartozások behajtásáról gondoskodik. Adóigazgatás keretébe tartozó méltányossági, fizetéskönnyítési ügyekben eljár.

  22.Nyilvántartja az önkormányzat és intézményei nagy, és kis értékű tárgyi eszközeit.

  23.Elkészíti, és évente aktualizálja a Hivatal továbbképzési tervét, szervezi a továbbképzéseket és a kiküldetések bonyolítását.

  24. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények foglalkoztatottainak személyi anyagát kezeli, a személyi nyilvántartásokat vezeti, a szabadságok nyilvántartását a rájuk vonatkozó személyi ügyek döntés-előkészítését (pályázati kiírásokat) a munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult személy rendelkezése szerint szakmailag előkészíti, és gondoskodik a döntések végrehajtásáról.

  25. Nyilvántartást vezet a szigorú számadású nyomtatványokról.

  26.Szervezi az önkormányzat (és intézményei) által biztosított közfoglalkoztatási programot.

  27.Javaslatokat dolgoz ki az önkormányzat vagyonának hasznosítására, működtetésére.

  28.Feltárja az önkormányzat vállalkozási, vállalkozást segítő lehetőségeit.

   

  Herenden önkormányzati építési telkek eladóak

  Herenden építési telkek eladóak:

  "B" lakóövezet közművesített telek 
  Helyrajzi szám m2 Ft/m2 Összesen nettó Összesen bruttó
  795/6 1013 5500 5 571 500 Ft 7 075 805 Ft
  "B" lakóövezet közművesítetlen telkek 
  Helyrajzi szám m2 Ft/m2 Összesen nettó Összesen bruttó
  795/75 800 3750 3 000 000 Ft 3 810 000 Ft
  795/79 760 3750 2 850 000 Ft 3 619 500 Ft
  795/80 760 3750 2 850 000 Ft 3 619 500 Ft
  795/81 760 3750 2 850 000 Ft 3 619 500 Ft
  795/82 760 3750 2 850 000 Ft 3 619 500 Ft
  795/83 760 3750 2 850 000 Ft 3 619 500 Ft
  795/84 841 3750 3 153 750 Ft 4 005 263 Ft
  795/85 1005 3750 3 768 750 Ft 4 786 313 Ft
  795/86 1001 3750 3 753 750 Ft 4 767 263 Ft
  795/87 737 3750 2 763 750 Ft 3 509 963 Ft
  795/88 776 3750 2 910 000 Ft 3 695 700 Ft
  795/89 816 3750 3 060 000 Ft 3 886 200 Ft
  795/90 856 3750 3 210 000 Ft 4 076 700 Ft
  795/93 803 3750 3 011 250 Ft 3 824 288 Ft
  795/94 721 3750 2 703 750 Ft 3 433 763 Ft
  795/95 1000 3750 3 750 000 Ft 4 762 500 Ft
  795/96 1305 3750 4 893 750 Ft 6 215 063 Ft
  795/97 549 3750 2 058 750 Ft 2 614 613 Ft
  795/25 705 3750 2 643 750 Ft 3 357 563 Ft
  795/27 919 3750 3 446 250 Ft 4 376 738 Ft
  795/30 1137 3750 4 263 750 Ft 5 414 963 Ft
  795/70 807 3750 3 026 250 Ft 3 843 338 Ft

  A térképen az eladó önkormányzati telkek sárgával vannak jelölve:

  Keresés a honlapon

  Dokumentumtár kiemelt kategóriái

  © 2019 Herend Város honlapja, Minden jog fenntartva. Készítette és karbantartja a Skindrome studio