KÖZÉRDEKŰ ADATOK

(1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA alapján)

I. Szervezeti, személyzeti adatok (Polgármesteri hivatal)

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe,  telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: HerendI Polgármesteri Hivatal

Székhelye: 8440 Herend, Kossuth u. 97.

Postai címe: 8440 Herend, Kossuth u. 97.

Telefonszáma: 88/ 513-700 

Telefaxszáma: 88/ 513-705     

Elektronikus levélcíme: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Honlapja: www.herend.hu

Ügyfélszolgálatának elérhetőségei: 

-Telefonszám: 88/ 513-700 

-Elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Jegyző
Önkormányzati-, és Lakosságszolgálati Csoport
Pénzügyi-, és Humánpolitikai Csoport

(Az egyes szervezeti egységek feladatait, Herend Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete, a Herendi Polgármesteri Hivatal feladatait a Képviselő-testület 108/2017. (VIII.25.)  számú határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.


3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Herendi Polgármesteri Hivatal

Vezetője: Dr. Jáger György jegyző

Telefonszáma: 06/88-513-703

Elektronikus levélcíme: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szervezeti egység:   

Önkormányzati-, és Lakosságszolgálati Csoport

Vezetője: A Csoport közvetlen jegyzői irányítás alatt áll. 

Pénzügyi-, és Humánpolitikai Csoport

Vezetője: Henger Zsuzsanna gazdasági vezető

Telefonszáma: 06/88/513-715

 


4.  A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Herendi Polgármesteri Hivatal:

 -Dr. Jáger György jegyző

 -Telefonszáma: 06/88-513-703

 -Elektronikus levélcíme: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 -Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8-15.00, Szerda: 8-15.00, Péntek: 8-12.00 óra


5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Nem releváns.

 


6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Lásd Önkormányzati adatok.


7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Nem releváns.

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Nem releváns.


9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nem releváns.


10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Nem releváns.


11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Felügyeleti szerv

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Telefon: 06-88/579-300

Fax: 06-88/579-349

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem