II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok (Polgármesteri Hivatal)

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

1.1. Herend Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 

1.2. Herend Város Önkormányzat Adatvédelmi Szabályzata

1.3. Magyarország Alaptörvénye

1.4. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
1.5. Herend Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete tartalmazza. A rendelet IDE kattintva megtekinthető.
1.6. Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről. A szabályzat IDE kattintva megtekinthető.


A) Az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:
• a településfejlesztés,
• a területrendezés,
• az épített és természeti környezet védelme,
• a vízrendezés és csapadékvíz elvezetés,
• a csatornázás,
• a köztemető fenntartása,
• a helyi közutak, közterületek fenntartása,
• a köztisztaság, valamint a településtisztaság biztosítása,
• gondoskodás a helyi tűzvédelemről, a közbiztonság helyi feladatairól,
• közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában,
• gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi-, a szociális ellátásról, gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokról,
• a közösségi tér biztosítása, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása,
• a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülésének és az egészséges életmód közösségi feltételeinek megteremtése.


B) A települési önkormányzat köteles gondoskodni:
• az egészséges ivóvíz ellátásról,
• óvodai nevelésről,
• az egészségügyi és szociális alapellátásról,
• a közvilágításról,
• a helyi közutak és köztemetők fenntartásáról
• a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről


2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladataáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

nem releváns


3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

 • Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat
 • Arany János Ösztöndíj Pályázat
 • A bölcsőde, mint napközbeni ellátási forma megszervezése tízezernél több állandó lakosú település esetén kötelező
 • Rendezvények, közösségi programok szervezése
 • Közművelődési, kulturális programok támogatása
 • Szilárd hulladék szelektív gyűjtésének szervezése
 • A német nemzetiségi kultúra ápolásának elősegítése (Herendi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület működésének támogatása)
 • A lakosság önszerveződő közösségei, nonprofit szervezetek (társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések, ifjúsági szervezetek) tevékenységének segítése, támogatása, az együttműködés biztosítása)
 • Időszaki önkormányzati lapkiadás (az önkormányzat által fenntartott Pesovár Ernő Művelődési Ház útján)
 • Kitüntetések adományozása
 • Közszolgálati műsor (videofelvétel) készítés vállalkozóval kötött szerződés útján
 • A települési közélet eseményeinek megörökítése (a helyi rendezvények videón történő rögzítéséről vállalkozási szerződés útján)
 • Testvér települési kapcsolatok ápolása
 • Helytörténeti emlékek gyűjtése, /gondoskodik Herend Krónikájának folyamatos vezetéséről megbízási szerződés útján;
 • Ipari eredetű állati eredetű melléktermék elszállítása, ártalmatlanná tétele
 • Megbízás könyvvizsgálói feladatok folyamatos ellátására

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok / Ügyleírások / kérelmek / nyomtatványok

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok:


Államigazgatási , Önkormányzati hatósági ügyek


A) Ügyintézés helye: Herendi Polgármesteri Hivatal
Székhelye, postai címe: 8440 Herend, Kossuth u. 97. 

Telefonszám: 06/88-513-700
Elektronikus levélcíme: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlapja: www.herend.hu
Ügyfélfogadási rend: Hétfő, szerda: 8-15 óra, péntek: 8-12 óra

 

B) Vezető neve, beosztása:

Dr. Czili Ernő jegyző
Levelezési cím: 8440 Herend, Kossuth u. 97.
Telefon: 06/88-513-700
Elektronikus levélcíme: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8-15:00, Szerda: 8.00 -15.00m Péntek: 8.00-12:00

 

Integritást sértő események kezelésének szervezeti felelőse:

Lampertné Szöllőskei Melinda

Levelezési cím: 8440 Herend, Kossuth u. 97.
Telefon: 06/88-513-706
Elektronikus levélcíme: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJEINTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

 

C) Köztisztviselők:

1. Süle Judit adóügyi ügyintéző

Feladatkör: helyi adókkal kapcsolatos feladatok (bevallások, kivetések kezelése, befizetések könyvelése, ipar-kereskedelmi igazgatási ügyek stb.)

Levelezési cím: 8440 Herend, Kossuth u. 97.
Telefon: 06/88-513-708
Elelektronikus levélcíme: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

2. Princzes Györgyi igazgatási ügyintéző

Feladatkör:  pályázatok, birtokvédelmi ügyek, törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos feladatok, társulás munkájának segítése, szociális igazgatási feladatok
Levelezési cím:  8440 Herend, Kossuth u. 97.
Telefon:  06/88-513-738
Elektronikus levélcíme: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

3. Lampertné Szölllőskei Melinda igazgatási ügyintéző

Feladatkör: anyakönyvi, hagyatéki, népességnyilvántartási  igazgatási feladatok, földügyek, nemzetiségi önkormányzat munkájának segítése, stb
Levelezési cím: 8440 Herend, Kossuth u. 97.
Telefon:Telefon: 06/88-513-706
Elektronikus levélcíme: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

4. Kolonics Krisztina igazgatási ügyintéző

Feladatkör: Képviselő-testület munkájának segítése, jegyző, aljegyző és polgármester munkájának segítése, pályázatok, statisztikák, jegyzőkönyvek, előterjesztések  készítése, egyéb titkársági feladatok, stb
Levelezési cím: 8440 Herend, Kossuth u. 97.
Telefon:  06/88-513-702
Elektronikus levélcíme: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

4. Roboz Brigitta igazgatási ügyintéző

Feladatkör: Ügyfélszolgálati feladatok, iktatás, statisztikák, nyilvántartások, temetkezéssel kapcsolatos ügyintézés, telefonflotta ügyintézés, polgári védelmi referens stb

Levelezési cím: 8440 Herend, Kossuth u. 97.
Telefon: 06/88-513-700

Elektronikus levélcíme: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

5. Papp-Lévai Krisztina munkaügyi ügyintéző

Feladatkör: Munkaügyi feladatok az önkormányzat és intézményei tekintetében, közfoglalkoztatás, nyári diákmunka, stb
Levelezési cím: - 8440 Herend, Kossuth u. 97.
Telefon:  06/88-513-720
Elektronikus levélcíme: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Önkormányzati ügyek


A) Ügyintézés helye: Herend Város Önkormányzata
- Székhelye, postai címe: 8440 Herend, Kossuth u. 97.
- Telefonszám: 06/88-513-700
- Elektronikus levélcíme- honlapja: www. herend.hu
- Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8.00 - 15.00, szerda: 8.00 - 15.00 , péntek: 8.00 -12.00
 

B) A vezető neve, beosztása: Jánszky Lajos László, polgármester
- Levelezési cím: 8440 Herend, Kossuth u. 97. Telefon: 06/88-513-702
- elektronikus levélcíme: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
- Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8.00 - 15.00, szerda: 8.00 - 15.00 , péntek: 8.00 -12.00

 

Egyéb hatósági ügyek intézése


A) Építéshatósági ügyek intézése:
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Csoport

B) Okmányirodai ügyek intézése:
Veszprémi Járási Hivatal Herendi Kormányablaka

8440 Herend
Kossuth utca 97.

Nyitva tartás
Hétfő: 07.00-17.00
Kedd: 08.00-12.00
Szerda: 08.00-12.00
Csütörtök: 08.00-18.00
Péntek: 08.00-12.00

Helyi elérhetőségek
Telefon: 06 (88) 550-296
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Központi elérhetőségek
Kormányzati ügyfélvonal a nap 24 órájában:
Telefon: 1818 (kék szám)
Külföldről: +36-1-452-3622
Fax: +36-1-452-3621
SMS: 1818
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények


6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 


7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége illetve a költségtérítés mértéke

Kiadvány címe: Herendi Objektív
(A Médiahatóság az időszaki lapok között 9483 sorszámon 2.9.1/945-1/2006. határozatszámon tartja nyilván.)

Témája: Helyi érdekeltségű hírek, önkormányzati, intézményi valamint civil szervezeti témák.

Színnyomás: Fekete fehér kiadvány

Hozzáférés módja: Nyomtatott formában helyileg kerül terjesztésre, kiosztásra, az eddig megjelent, digitálisan letölthető számok pedig itt elérhetők

A kiadvány ingyenesen hozzáférhető.

 


8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

8.1. Herend Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

8.2. Képviselő-testületi jegyzőkönyvek 

8.3. Bizottsági jegyzőkönyvek 

Pénzügyi- és Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei

Humán Ügyek Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei

Ifjúsági- és Sportbizottság üléseinek jegyzőkönyvei

8.4 Határozatok 

8.5. Rendeletek 

Az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai:
A testületi szerv üléseinek helye: 8440 Herend, Kossuth u. 97.
A testületi szerv ülésének jegyzőkönyvei ITT

 


9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

9.1. A képviselő-testületnek nyilvános ülésre benyújtott meghívók, előterjesztések

9.2. Törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

 


10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Folyamatosan


11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat

 


12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

12.1. Állami Számvevőszék ellenőrzései

12.2. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok 


13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Herendi Polgármesteri Hivatal Adatvédelmi Szabályzata

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére vonatkozó szabályzat


14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Az önkormányzat államigazgatási hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2020. évi összefoglaló adatai

Határozatok száma: 4905 db, Hatósági bizonyítvány 70 db, Végzések száma 62 db

Az önkormányzat önkormányzati hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2020. évi összefoglaló adatai

Határozatok száma: 122 db, Végzések száma: 10 db


15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó adatok statisztikai összegzése


16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nem releváns


17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nem releváns


18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Nem releváns


19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

Nem releváns


20. a 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nem releváns


21. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

Nem releváns


22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nem releváns


23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

 

Nem releváns

Kulturális rendezvényterv 2024.

Herend Város 2024. évi kulturális rendezvénytervét IDE kattintva megtekintheti.

A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezményhez hatósági bizonyítvány kiállítása

A Kormány 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelete 1.§ 4/A. A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények 7/A. § (1) alapján a települési önkormányzat jegyzője a kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról. KÉRELEM NYOMTATVÁNY ide kattintva letölthető.A hatósági bizonyítvány kiállítása helyszíni szemléhez kötött, melyhez előzetes telefonos egyeztetés szükséges a 88/513-702 telefonszámon.