KÖZÉRDEKŰ ADATOK

(1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA alapján)

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend...

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 

Herendi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

 

Herend Város Önkormányzat Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

 

Magyarország Alaptörvénye

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

 

Helyi rendeletek egységes szerkezetben

 A) Az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:
• a településfejlesztés,
• a területrendezés,
• az épített és természeti környezet védelme,
• a vízrendezés és csapadékvíz elvezetés,
• a csatornázás,
• a köztemető fenntartása,
• a helyi közutak, közterületek fenntartása,
• a köztisztaság, valamint a településtisztaság biztosítása,
• gondoskodás a helyi tűzvédelemről, a közbiztonság helyi feladatairól,
• közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában,
• gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi-, a szociális ellátásról, gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokról,
• a közösségi térbiztosítása, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása,
• a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülésének és az egészséges életmód
közösségi feltételeinek megteremtése.


B) A települési önkormányzat köteles gondoskodni:
• az egészséges ivóvíz ellátásról,
• óvodai nevelésről,
• az egészségügyi és szociális alapellátásról,
• a közvilágításról,
• a helyi közutak és köztemetők fenntartásáról
• a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről

Kulturális rendezvényterv 2024.

Herend Város 2024. évi kulturális rendezvénytervét IDE kattintva megtekintheti.

A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezményhez hatósági bizonyítvány kiállítása

A Kormány 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelete 1.§ 4/A. A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények 7/A. § (1) alapján a települési önkormányzat jegyzője a kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról. KÉRELEM NYOMTATVÁNY ide kattintva letölthető.A hatósági bizonyítvány kiállítása helyszíni szemléhez kötött, melyhez előzetes telefonos egyeztetés szükséges a 88/513-702 telefonszámon.

Keresés a honlapon