Meghívó-Pénzügyi és Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság ülésére 2017.02.14.

Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Elnöke
8440 Herend, Kossuth u.97.
Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705

Ikt.sz: 32-3/2017.

Meghívó

Tisztelt Bizottsági tag!
Tisztelt Képviselő!

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
2017. február 14-én (kedden)) 10.00-kor ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza emeleti tanácsterme

Napirend:

1. A Herend Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

2. Herend Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

3. Herend, 067/3 hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának igénylése önkormányzati közfeladatok ellátásához
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

4. Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésére
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

5. Megállapodás közös körzetben biztosított központi ügyeleti ellátásról
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

6. Előzetes állásfoglalás a Herendi Művelődési Ház és Könyvtár átszervezéséről és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez való csatlakozásról
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

Vegyes ügyek

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Herend, 2017. február 9.

Tisztelettel:
Hegyi Gábor sk.
elnök