Herendi Városüzemeltetési Intézmény Intézményvezetői munkakör pályázati hirdetmény

Herend Város Önkormányzata   a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet a Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszony

 Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022.03.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény, 8440 Herend, Kültelek 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása az intézmény közalkalmazottjai és a közfoglalkoztatottak tekintetében,. Az Intézmény alapító okiratában meghatározott kormányfunkciókkal jelölt alaptevékenységekkel kapcsolatos feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései és a 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskolai, vagy egyetemi szintű építészmérnöki, építőmérnöki, főiskola szintű településmérnöki, gépészmérnöki szakképzettség,

§         magyar állampolgárság

§         cselekvőképesség

§         büntetlen előélet

§         vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Legalább  5 éves vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképes önéletrajz

§         iskolai végzettségeket, szakképzettségeket igazoló okiratok másolata

§          90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítván megkéréséről szóló postai szelvény másolata

§          hozzájáruló nyilatkozat: a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,

§          a Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény intézményvezetői feladatokra vonatkozó elképzelések kidolgozása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017.  március 13-ig beérkezőleg

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jánszky Lajos László polgármester nyújt, a 88-513-701 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§          Postai úton, a pályázatnak Herend Város Önkormányzat címére történő megküldésével (8440 Herend, Kossuth u. 97.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7-131/2017. , valamint a munkakör megnevezését: "Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény  VEZETŐI PÁLYÁZAT".

§          Elektronikus úton Jánszky Lajos László részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  E-mail címen keresztül

§         Személyesen: Jánszky Lajos László, Veszprém megye, 8440 Herend, Kossuth u. 97.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot személyesen, vagy postai úton kell benyújtani a fenti időpontok figyelembevételével. A munkakör a pályázatok elbírálását követően 2017. 04. 01. napjától tölthető be. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 21/A § (2) bekezdés alapján 4 hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályázatok elbírálója Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete legkésőbb 2017. március 24. napjáig dönt a közalkalmazott kinevezéséről, vagy eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017.  március  24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.herend.hu –  2017.  február 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 21.