Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2017.06.12.

Herend Város Önkormányzat Polgármestere
8440 Herend, Kossuth u.97.
Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705
Ikt.sz: 31-9/2017.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. június 12-én (hétfőn) 16.00-kor rendkívüli ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza emeleti tanácsterme

Napirend:

1. Herendi Művelődési Ház intézményvezetői pályázat kiírása
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

2. Herend Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 1/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

3. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítása, valamint a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratának módosítása
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

4. A Képviselő-testület Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnökségének állásfoglalása ellen benyújtott kifogások elbírálása során hozott határozat felülvizsgálata
Előadó: Csótai Csilla alpolgármester (zárt ülés)

Vegyes ügyek


Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Herend, 2017. június 9.

Tisztelettel:
Jánszky Lajos László 
polgármester