Álláshirdetés gépjárművezető

Herend Város Önkormányzata pályázatot hirdet a TOP-5.2.1.-15-VE1-2016-00005 Herend-Bányatelep felzárkóztatását elősegítő komplex programok projekt keretében

 

gépjárművezető munkakör betöltésére

 

A munkajogviszony időtartama:

3 éves határozott idejű munkaviszony 2017.11.01. napjától 2020.10.31. napjáig terjedően 3 hónapos próbaidő kikötésével

 

Foglalkoztatás jellege:Heti 30 órás munkaidő

Munkáltató:Herend Város Önkormányzata Veszprém megye, 8440 Herend, Kossuth u. 97.

 

A munkavégzés helye:Herend-Bányatelep szegregátum

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Herend-Bányatelep között 9 fős személygépjárművel gyermekek, és felnőttek szállítása – oktatási, egészségügyi, munkavállalási, kulturális, művészeti, sport, szabadidős- tevékenységekre. Ellátja a személyszállítással kapcsolatos szakmai adminisztrációt, biztosítja a gépjármű rendeltetésszerű használatát, figyelemmel kíséri a gépjármű műszaki állapotát.

 

Díjazás mértéke:

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján, megállapodás szerint.

 

Pályázati feltételek:

·         középfokú képesítés,

·         „B” kategóriás jogosítvány,

·         személyszállításban szerzett – legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat,

·         erkölcsi bizonyítvány,

·         egészségügyi alkalmasság.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • PÁV II. alkalmassági igazolás,
  • autószerelői szakképesítés,
  • jó kommunikációs képesség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • érvényes gépjárművezetői engedély másolata,
  • képesítést, illetőleg végzettséget igazoló okiratok másolata,
  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
  • adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez, továbbításához hozzájárul.

             

A munkakör betölthetőségének időpontja:legkorábban 2017. november 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:2017. október 20. 12.00 óráig beérkezőleg.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Herend Város Önkormányzat nevére és címére történő megküldésével (8440 Herend, Kossuth u. 97.). Kérjük a borítékon feltüntetni „TOP-5.2.1-15-VE1 gépjárművezető munkakör”.

A pályázat határidőn belül Jánszky Lajos László polgármesternek (8440 Herend, Kossuth Lajos utca 97.) személyesen is átadható.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jánszky Lajos László polgármester nyújt a 88/513-701 telefonszámon.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról Herend Város Önkormányzat polgármestere dönt a személyes meghallgatást követően. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje:2017. október 27.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 www.herend.hu, www.herendtv.hu