Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2017.10.20.

Herend Város Önkormányzat Polgármestere
8440 Herend, Kossuth u.97.
Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705
Ikt.sz: 31-24/2017.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. október 20-án (péntek) 10:30-kor ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza emeleti tanácsterme

Napirend:

1. Herendi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

2. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának, továbbá Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratának módosításához történő hozzájárulás
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

3. Beszámoló a Herendi Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Jáger György jegyző

4. Iskolai körzethatár véleményezése
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

5. Településrendezési döntések a településrendezési eszközök felülvizsgálatához
Előadó: Epres Róbert főépítész

6. Önkormányzati telek értékesítése
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

7. A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, és a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

8. A TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosító „Herend-Bányatelep felzárkóztatását elősegítő komplex programok” című projekt megvalósítása
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

 

Vegyes ügyek

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Herend, 2017. október 17.

Tisztelettel:

Jánszky Lajos László sk.
polgármester