Meghívó Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság ülésére 2017.10.20

Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Elnöke
8440 Herend, Kossuth u.97.
Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705
Ikt.sz: 32-20/2017.

Meghívó

Tisztelt Bizottsági tag!
Tisztelt Képviselő!

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
2017. október 20-án, (péntek) 10:00-kor ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.


Az ülés helye: Városháza emeleti tanácsterme

Napirend:

1. Településrendezési döntések a településrendezési eszközök felülvizsgálatához
Előadó: Epres Róbert főépítész

2. Önkormányzati telek értékesítése
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

3. A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, és a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

4. A TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosító „Herend-Bányatelep felzárkóztatását elősegítő komplex programok” című projekt megvalósítása
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester


Vegyes ügyek

Megjelenésére feltétlenül számítunk!


Herend, 2017. október 17.


Tisztelettel:

Hegyi Gábor sk.
elnök