Meghívó Humán Ügyek Bizottsága ülésére 2017.10.30.

Herend Város Önkormányzat
Humán Ügyek Bizottsága Elnökétől
8440 Herend, Kossuth L. u. 97.
Ikt.sz.: 43-9/2017.


MEGHÍVÓ


Tisztelt Bizottsági Tagok!


Herend Város Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága
2017. október 30-én (hétfőn) 16.00 órakor ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.


Az ülés helye: Városháza hivatali helyisége

Napirend:


1. A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

2. Szociális bérlakás bérbeadására beérkezett pályázatok elbírálása

3. Humán Ügyek Bizottsága hatáskörébe tartozó döntések (zárt ülés)
 

 

Megjelenésére feltétlenül számítunk!


Herend, 2017. október 27.

Tisztelettel:

Dr. Csetényi Tünde
bizottsági elnök