Álláshirdetés Szociális munkás

Herend Város Önkormányzata pályázatot hirdet a TOP-5.2.1.-15-VE1-2016-00005 Herend-Bányatelep felzárkóztatását elősegítő komplex programok projekt keretében

szociális munkás munkakör betöltésére

 

A munkajogviszony időtartama:

3 éves határozott idejű munkaviszony 2017.12.01. napjától 2020.11.30. napjáig terjedően 3 hónapos próbaidő kikötésével

Foglalkoztatás jellege:teljes munkaidő

 

Munkáltató: Herend Város Önkormányzata Veszprém megye, 8440 Herend, Kossuth u. 97.

 

A munkavégzés helye: Herend-Bányatelep szegregátum, Csatári Plast Kft. szociális helyisége

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

·         A szegregátumban élő egyének és családok társadalmi felzárkóztatásának, integrációjának elősegítése,

·         folyamatos szociális munka végzése,

·         pénzügyi, családszervezési, életvezetési tanácsadás,

·         problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési tervek készítése, megvalósítása, folyamatos felülvizsgálata,

·         közösségépítő programok (álláskeresési klub) szervezése.

 

Díjazás mértéke:

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján, megállapodás szerint.

 

Pályázati feltételek:

·         Főiskola (a 15/1998.(IV.30.) NM. Rendelet 2. számú melléklete szerinti felsőfokú szociális alapvégzettség: szociális munkás, szociálpedagógus)

·         felhasználói szintű számítógépes ismeretek (World, Excel, Powerpoint)

·         erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat -legalább 1-3 év
  • „B” kategóriás jogosítvány, saját gépjármű,
  • jó kommunikációs készség, empátia, csapatban való munkavégzés képessége,
  • jó szervezőkészség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • szakképzettséget, illetőleg iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
  • motivációs levél,
  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
  • adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez, továbbításához hozzájárul.

             

A munkakör betölthetőségének időpontja:legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 4-e 15 óráig beérkezőleg.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Herend Város Önkormányzat címére történő megküldésével (8440 Herend, Kossuth u. 97.). Kérjük a borítékon feltüntetni „TOP-5.2.1-15-VE1 szociális munkás munkakör”.

A pályázat határidőn belül Jánszky Lajos László polgármesternek (8440 Herend, Kossuth Lajos utca 97.) személyesen is átadható.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jánszky Lajos László polgármester nyújt a 88/513-701 telefonszámon.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról Herend Város Önkormányzat polgármestere dönt a személyes meghallgatást követően. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje:2017. december 6.