Meghívó Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság ülésére 2018.01.29.

Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Elnöke
8440 Herend, Kossuth u.97.
Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705
Ikt.sz: 65-2/2018.

Meghívó

Tisztelt Bizottsági tag!
Tisztelt Képviselő!

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2018. január 29-én 10.00-kor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza emeleti tanácsterme

Napirend:

1.„A Herendi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői illetménypótlékának, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról” szóló rendelet módosítása
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

2. A Herendi Polgármesteri Hivatal és a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálata között kötendő munkamegosztási megállapodás elfogadása
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

3. A Herendi Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati intézmények között kötendő munkamegosztási megállapodás elfogadása
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

4. A polgármester 2018. évre vonatkozó cafetériájának megállapítása
Előadó: Csótai Csilla alpolgármester

5. A polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
Előadó: Csótai Csilla alpolgármester

6. Herend Város Önkormányzat és a Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti gazdálkodási, pénzügyi feladatok ellátására létrejött megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester
 

Vegyes ügyek


Megjelenésére feltétlenül számítunk!


Herend, 2018. január 8.

Tisztelettel:

Hegyi Gábor sk.
elnök