Meghívó Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Ülésére 2018.02.14.

Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Elnöke
8440 Herend, Kossuth u.97.
Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705
Ikt.sz: 65-4/2018.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Bizottsági tag!
Tisztelt Képviselő!

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2018. február 14-én 14.00-kor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza emeleti tanácsterme

Napirend:

1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének V. módosítása
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

2. A Herend Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

3. Herend Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettel való egyetértés
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

5. Támogatási kérelmek, Rákóczi Szövetség támogatási kérelme
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

Vegyes ügyek

Megjelenésére feltétlenül számítunk!


Herend, 2018. február 12.

Tisztelettel:
Hegyi Gábor sk.
elnök