Lakossági fórum 2018.05.14.

HIRDETMÉNY

Herend Településrendezési Eszköz módosítása tervezetének közzétételéről

főépítészi egyeztetési eljárás keretében

TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú a„Herend Zöld Várossá fejlesztése” elnevezésű projekthez kapcsolódó Herend 543/33 hrsz.-ú és 521/1 hrsz.-ú ingatlanokat érintő Herend Város Önkormányzata településrendezési eszközeinek 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés d) pontja szerinti állami főépítészi eljárásban történő módosításáról

Tisztelt Partnerek!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 32.§ (1) bekezdés d) pontja, valamint Herend Város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2017.(VII.24.) önkormányzati rendeletében meghatározottaknak megfelelően, tájékoztatom Önöket, hogy Herend Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 1/2011.(II.7.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) módosításával kapcsolatos társadalmi egyeztetést folytat le.   

A tervezett módosítások leírása:

  1. A Zöld Város projekt terveinek kidolgozása során elkészültek a területen létesítendő szociális blokk és a vízi színpad tervei.  A hatályos szabályozás a tervezett vízi színpad tervezési területén (543/33 hrsz.) lévő közpark Z-kk övezeti területére vonatkozóan a HÉSZ 39. § (3) bekezdése szerint az alábbi korlátozást tartalmazza: „Az elő- és oldalkert minimális mérte 10-10 m, a hátsókert minimális mérete 20 m”. 

A módosítás célja a HÉSZ fenti rendelkezésének törlése, mivel ez az előírás a kiszolgáló épületének tervezett elhelyezése miatt nem tartható és ezt felsőbb szintű jogszabály sem írja elő.

  1.  A tervezést megelőző geodézia bemérések alapján megállapítottuk, hogy az 543/33 hrsz.-on lévő közparkot délről határoló Séd patak, a vízi színpad területe, valamint a jelenlegi 521/1 hrsz.-ú buszmegálló kiemelt szegélye esetébena Szabályozási terven lévő szabályozási vonalak nem követik a természetben kialakult állapotokat. A Szabályozási Tervek tervlapjainak módosítása szükséges, a szabályozási vonalak természetben kialakult állapotának megfelelően.

A HÉSZ módosítás tervezetében (tervlapján) a szabályozási vonalak a csatolt geodéziai bemérés vonalát követik.

A Közparkba tervezett vízi színpad és szociális épület tervei megtekinthetők a www.herend.hu oldalon, továbbá kinyomtatott formátumban a Herendi Polgármesteri Hivatal titkárságán ügyfélfogadási időben.

 

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Partnereket, hogy a tárgyi módosítás ügyében:

Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 14. napján (hétfő) 10:00 órakor lakossági fórumot tart a Herendi Polgármesteri Hivatal (8440 Herend, Kossuth utca 97.) első emeleti tanácstermében.

A településrendezési eszköz módosítása során gondoskodni kell a széleskörű társadalmi bevonásról, és a nyilvánosság biztosításáról. A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghozta a településfejlesztéssel, és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 11/2017. (VII.14.) számú rendeletét. E rendelet alkalmazásában partnerek: Herend város lakossága, az egyeztetés tárgyában érintett területen tulajdonnal vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, a városban működő elismert egyházak, állami és önkormányzat közszolgáltatók, intézmények, Herend Város Önkormányzatánál a véleményezési eljárásokban bejelentkezett érdek-képviseleti szervezetek. Ugyanezen rendelet 1. § (3) bekezdése szerint: „Az érdekképviseleti és civil szervezet az adott véleményezési eljárásba, az Önkormányzat polgármesteréhez az eljárás megindításáról szóló felhívásban megadott határidőben benyújtott írásbeli kérelemmel jelentkezhet be. A kérelemben meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.”

A kormányrendelet alapján a településrendezési eszköz módosításának tervezetéről a polgármester az önkormányzati rendelet partnerségi egyeztetési szabályai szerinti helyen, és módon tájékoztatja a partnereket.

A partner észrevételeit, javaslatait a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon, vagy elektronikusan teheti meg.

Kérem, hogy a kormányrendeletben, és az önkormányzati rendeletben biztosított jogukkal élve mondják el véleményüket, tegyék meg javaslataikat.

Írásos véleményüket, javaslatukat, kérem legkésőbb a lakossági fórum utáni 8. napig beérkezőleg szíveskedjenek az alábbiak szerint megküldeni:

  • Papír alapon ügyfélfogadási időben személyes leadással a Polgármesteri Hivatal Titkárságán: Herend, Kossuth Lajos utca 97.
  • Postai úton Herend Város Önkormányzata címére: 8440 Herend, Kossuth Lajos utca 97.
  • Elektronikus úton a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.e-mail címre.

 

Fentiek alapján kérem szíves részvételüket a Herendi Polgármesteri Hivatal tanácstermében 2018. május 14-én (hétfőn) 10.00 órakortartandó lakossági fórumon.

 

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm!

 

Herend, 2018. május 3.

 

Tisztelettel:

Jánszky Lajos László
polgármester

Városközpont Szabályozási tervlap letölthető itt

Herend Park Szabályozási tervlap letölhető itt.