Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény intézményvezető álláshirdetés

 Herend Város Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

 

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

               

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. január 1 - 2022. december 31-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8440 Herend, Kültelek 11.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása az intézmény közalkalmazottjai és a közfoglalkoztatottak tekintetében. Az intézmény alapító okiratában meghatározott kormányfunkciókkal jelölt alaptevékenységekkel kapcsolatos feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

•     Főiskola, főiskolai vagy egyetemi szintű építészmérnöki, vagy építőmérnöki, vagy településmérnöki, vagy gépészmérnöki szakképzettség,

•     Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•     B kategóriás jogosítvány,

•     Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•     magyar állampolgárság, cselekvőképesség, bűntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•     hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat, vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- fényképes önéletrajz, végzettséget,

- szakképzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata,

- 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai szelvény másolata,

- hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,

- valamint az intézményvezetői feladatokra vontkozó elképzelések

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 14.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jánszky Lajos László polgármester nyújt, a 06/88/513-701 -es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

•     Postai úton, a pályázatnak a Herend Város Önkormányzat címére történő megküldésével ( 8440 Herend, Kossuth utca 97. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7-431/2017. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

vagy

•     Elektronikus úton Jánszky Lajos László részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

vagy

•     Személyesen: Jánszky Lajos László polgármesternek, Veszprém megye, 8440 Herend, Kossuth utca 97.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően 2018. 01. 01. napjától tölthető be. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 21/A § (2) bekezdése alapján 4 hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályázatok elbírálója, Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete legkésőbb 2017. 12. 20. napjáig dönt a közalkalmazott kinevezéséről , vagy eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 20.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.herend.hu honlapon szerezhet.