Német nemzetiségi óvodapedagógus (határozatlan időre) álláshirdetés

 

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

 

német nemzetiségi óvodapedagógus

 

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8440 Herend, Fasor utca 2/a-4/a.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Német nemzetiségi óvodapedagógusi feladatok munkaköri leírás alapján az intézmény Pedagógiai Programjában meghatározottak szerint.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

•      Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógusi végzettség vagy óvodapedagógus végzettség és

       komplex középfokú német nyelvvizsga, vagy óvodapedagógus végzettség és középfokú német

       nyelvvizsga 2 éven belüli megszerzésének vállalása,

•      Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

•      magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•      német nemzetiségi óvodában szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•      fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget és szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló dokumentumok fénymásolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

•     Postai úton, a pályázatnak a Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (8440 Herend, Fasor utca 2/a). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7-309/2017. , valamint a munkakör megnevezését: német nemzetiségi óvodapedagógus.

•     Személyesen: Weiszné Bod Szilvia mb. intézményvezető,  8440 Herend, Fasor utca 2/a.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálását követően minden pályázó írásos értesítést kap.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

A közalkalmazotti jogviszony határozott időre jön létre, és a jogszabályi előírások betartása mellett 4 hónap próbaidő kerül kikötésre.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.herendovi.hu honlapon szerezhet.