Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolatának általános szabályait, továbbá az elektronikus ügyintézést biztosító, valamint egyéb szervek informatikai együttműködésével kapcsolatos rendelkezéseit tartalmazza.

Az E-ügyintézési tv. 1.§ 17. b) pontja alapján a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal elektronikus ügyintézést biztosító szerv, amely 2018. január 1. napjától köteles az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv-ben meghatározottak szerint biztosítani.

Az E-ügyintézési tv. 9.§ (1) bek. a) és b) pontja alapján 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy természetes személy ügyfelek részére a E-ügyintézési tv. nem teszi kötelezővé az ügyek elektronikus intézését, azonban lehetőséget biztosít számukra is.

Felhívjuk figyelmét, hogy

·         gazdálkodó szervezet ügyfél az E-ügyintézési tv. 14.§ (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét.

·         természetes személy ügyfél – amennyiben ügyeit elektronikusan kívánja intézni – az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (rendelkezési nyilvántartás) szíveskedjen alaprendelkezést tenni az elektronikus ügyintézés engedélyezése céljából.

A rendelkezési nyilvántartás szolgál az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek, illetve meghatalmazásainak rögzítésére. A rendelkezési nyilvántartás jelenleg a https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/ címen érhető el Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatáson keresztüli azonosítást követően.

Herend Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala e-Papír szolgáltatás útján biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét ügyfelei számára. Azokban az ügyekben, melyekben nem lehetséges elektronikus űrlapon ügyet intézni, az ügyfelek e-Papír szolgáltatást kötelesek igénybe venni.

Az elektronikus űrlap szolgáltatás Ügyfélkapun keresztül az Önkormányzati Hivatali Portálon vehető igénybe. Az elektronikus űrlapok elérhetősége: www.herend.hu  / Elektronikus ügyintézés menüpont.

Az e-Papír általános célú elektronikus kérelem űrlap, ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internet kapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel, szervekkel.

Az e-Papír szolgáltatás célja, hogy azokban az eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is legyen lehetősége az ügyfélnek beadványát elektronikus úton továbbítani a hatóság felé, amelyeket gyakoriságuk vagy egyéb ok miatt nem indokolt szakrendszerrel támogatni.

Az e-Papír szolgáltatás Központi Azonosítási Ügynökön keresztül vehető igénybe, elérhetősége: https://epapir.gov.hu

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rend. 68. § alapján, amennyiben az ügytípus elektronikus űrlappal támogatott, úgy joghatályosan e-Papír szolgáltatás útján ügyet nem lehet kezdeményezni!

Az elektronikus eljárás kezdeményezését követően az eljárási illeték Herend Város Önkormányzata OTP Bank Zrt.-nél vezetett 11748007-15734068 számú fizetési számlájára vagy Herendi Polgármesteri Hivatal OTP Bank Zrt.-nél vezetett 11748007-15428770 számú fizetési számlájára fizethető meg.

Kérjük, befizetéskor ügyeljenek arra, hogy az átutalás közlemény rovatában – amennyiben ismert – az érkeztető azonosító vagy az iktatószám szerepeljen. Ezek hiányában szíveskedjenek az ügyfél(ek) nevét és az ügy típusát (pl.: szálláshely üzemeltetés), továbbá ingatlant érintő ügyek esetén az ingatlan helyét és helyrajzi számát is feltüntetni.

Adó ügyek intézése:

2018.január 1-jétől adóügyek tekintetében is valamennyi kérelemre induló adóhatósági eljárás és önadózással teljesítendő adókötelezettség esetében lehetőség nyílik az elektronikus ügyintézésre, továbbá folyószámla adataikat is nyomon követhetik. Adózóinknak az elektronikus ügyintézéshez Ügyfélkapuval kell rendelkezniük. A rendszer használata továbbra is regisztrációhoz kötött, melyet az önkormányzati portálon, az első bejelentkezéskor tudnak elvégezni.

Amennyiben az adózó helyett annak képviselője teljesíti az adókötelezettséget, úgy meghatalmazást a rendelkezési nyilvántartásban (https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/) adhat, vagy az első elektronikus ügyintézés időpontja előtt legalább 8 munkanappal az erre rendszeresített papíralapú nyomtatványon jelentheti be az önkormányzati adóhatósághoz képviseleti jogosultságát. Felhívjuk Tisztelt Adózóink figyelmét arra, hogy az elektronikus ügyintézési funkció aktiválása papír alapú meghatalmazás esetén nem automatikus; az aktiválást ügyintézőnk végzi el 3 munkanapon belül.

 

Részletesebb tájékoztatás az alábbi linken található. 

 

 
 

Kulturális rendezvényterv 2024.

Herend Város 2024. évi kulturális rendezvénytervét IDE kattintva megtekintheti.

A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezményhez hatósági bizonyítvány kiállítása

A Kormány 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelete 1.§ 4/A. A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények 7/A. § (1) alapján a települési önkormányzat jegyzője a kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról. KÉRELEM NYOMTATVÁNY ide kattintva letölthető.A hatósági bizonyítvány kiállítása helyszíni szemléhez kötött, melyhez előzetes telefonos egyeztetés szükséges a 88/513-702 telefonszámon.

Keresés a honlapon